Видео - Just Snake - Ники

Видео към лекцията "Отборна работа - създаване на игра" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=dXng0W0R_Ks