27.06.2013 - Disks and partitioning part I

Видео към лекцията "1. Partitioning and filesystems" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/oaT4zyH2oIs