Видео - 26 юни 2013

Видео към лекцията "Boundary Value Analysis" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=EzoTGgBcmx4&feature=youtu.be