Видео - 26 юни 2013 - демо

Видео към лекцията "Equivalence Partitioning" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=DZAKzkP3O4I&feature=youtu.be