Видео - 29.06.2013 - Евгени Йорданов

Видео към лекцията "Авторство и социални мрежи. Микроформатите и вертикалите при търсенето." от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=v_8D-cikax4