Видео - Демо - 1 юли 2013

Видео към лекцията "Decision Table Testing" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/AezAsOgcn9g