Видео - 26.06.2013 - Иво Апостолов

Видео към лекцията "SEO ефект от изграждане на бранд" от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tO1cEmJ0JcI&list=PLF4lVL1sPDSk8Awxndq2afRsSk1yHsXU1&index=8