Видео - 3 юли 2013

Видео към лекцията "Pairwise Testing" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YfgJpFNVL1E&feature=youtu.be