04.07.2013 - Partitioning and File systems part III

Видео към лекцията "1. Partitioning and filesystems" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Q56bi2oanRE