Видео - 04.07.2013 - Георги Моллов

Видео към лекцията "Консултация по практическите проекти" от курса SEO курс - оптимизация за търсещите машини.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ihUhTNpvFfI