Видео - Наков - 8.07.2013

Видео към лекцията "Въведение в курса "Бази данни" 2013" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/zOQBaUl1flY