Видео - 8 юли 2013

Видео към лекцията "Defect Taxonomies, Error Guessing, Checklist Testing and Exploratory Testing" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0rkRrLG9cdI&feature=youtu.be