Видео - Наков - 9.07.2013

Видео към лекцията "Въведение в MS SQL Server и MySQL" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/gD0CrmDoFbw