C# Част 2 - Въведение

Видео към лекцията "Представяне на курса" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5iFwLONVbIk