Видео - Наков - 9.07.2013

Видео към лекцията "Моделиране на данни и E/R диаграми" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/0jQMz-YT7Qg