Откриване на курса - Видео - 10.07.2013 - Светлин Наков

Видео към лекцията "Откриване на курса. Култура на споделяне на знания и взаимопомощ" от курса Споделяне на знания и работа в екип - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Pl0ghTZHXuo