Видео - 10.07.2013 - Светлин Наков - есе за софтуерни инженери

Видео към лекцията "Есе за софтуерни инженери" от курса Споделяне на знания и работа в екип - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QpdOvtFDZmg