Видео - Наков - 14.01.2013

Видео към лекцията "Есе за софтуерни инженери" от курса Споделяне на знания и работа в екип - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ii8oS5CwOHA