11.07.2013 - Linux Security Model and booting - Part I

Видео към лекцията "2. Linux Security Model and booting" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PTt20IUp7nI