Видео - 12 юли 2013 - Ники

Видео към лекцията "ORM технологии и Entity Framework" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=k4uq8GC63VY