Решение на задачата от изпита по C# Part I - Neurons - Владислав Карамфилов

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=OnRRd94NHv4