Видео - Наков - 10.07.2013

Видео към лекцията "Език SQL – основи" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Q3GQHs9dNUM