Видео - 24 септ. 2012 - Наков

Видео към лекцията "Примитивни типове данни и променливи" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mV0pUfvHIuo