Видео - Наков - 10.07.2013

Видео към лекцията "Език SQL – групиране и DDL" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7nloGwavap0