Видео - Наков - 11.07.2013

Видео към лекцията "Език Transact-SQL и съхранени процедури" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=TPB8Lf76Ons