Видео - 15 юли 2013 - Ники

Видео към лекцията "Модел “Code First” в Entity Framework" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=J1SaaKIKApY