Видео - Наков - 15.07.2013

Видео към лекцията "Производителност в Entity Framework" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/IBCrA831rTU