Масиви и алгоритми за сортиране - Станислав Велков

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fGmj56k78m4