Видео - Борислав Статев - 16.07.2013

Видео към лекцията "Database проекти във Visual Studio" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/3szkxo2B3_8