Видео - 17 юли 2013

Видео към лекцията "Инструменти за производителност, натовареност и стрес тестване – част 2" от курса Software Quality Assurance - Part III - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RYyvB25pbG4&feature=youtu.be