Транзакции в базите данни - видео - Наков - 17.07.2013

Видео към лекцията "Обработка на транзакции" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0Ek35kh64PU&list=PLF4lVL1sPDSm0txEo0W2ugLjDzpaaoJDb&index=13