Видео - 17.07.2013 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Сорс контрол системи" от курса Споделяне на знания и работа в екип - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=xSpn-maZNgI&feature=c4-overview&list=UULC-vbm7OWvpbqzXaoAMGGw