Видео от 2012 г.

Видео към лекцията "Инструменти за производителност, натовареност и стрес тестване – част 1" от курса Software Quality Assurance - Part III - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4-ts0GZWirQ&feature=youtu.be