18.07.2013 - Linux Security Model and Processes - Part II

Видео към лекцията "3. Processes and shells" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/ATb4Ws6_HnA