Видео - 18 юли 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Нерелационни бази данни: Redis и MongoDB" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7kL7oGR0J-c