Език XML - основи - видео - 19.07.2013 - Наков

Видео към лекцията "XML и работа с XML парсери" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/WcRJBUIyAMM