Workshop - Решаване на домашно - Клас Матрица - 20.07.2013 - Владислав

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_I2BG4w1Iyc