Решение на задачата от изпита по C# Part I - Bittris - 20.07.2013 - Велко

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CK6XwwrbAIU