Workshop - Exam preparation - 9Gag Numbers & Special Value - 20.07.2013 - Ивайло

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=AbGGyyod_SA