Workshop - Exam preparation - One Task Is Not Enough - 20.07.2013 - Велко

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# част II - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=euBDd0pfpDU