Workshop за MongoDB (част 3) - Димитър Тодоров - 20.07.2013

Видео към лекцията "Нерелационни бази данни: Redis и MongoDB" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=63sVJPrFCY4