Видео - 22 юли 2013

Видео към лекцията "Тестване на Уеб услуги – част 1" от курса Software Quality Assurance - Part III - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=P0AiRUVCaf8&feature=youtu.be