Видео - част 2 - Наков - 24.07.2013

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса Бази данни - юли 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/018jgrexa8o