25.07.2013 - Shells and Bash scripting - Part I

Видео към лекцията "4. Shell scripting" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/8KoJt7wL07E