Видео - 26 юли 2013

Видео към лекцията "Тестване на сигурността" от курса Software Quality Assurance - Part III - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=LtkWegK90X4&feature=youtu.be