29.07.2013 - Bash scripting - Part III

Видео към лекцията "4. Shell scripting" от курса Linux системна администрация 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/QymUk_nJ1JU