Видео - 24 юли 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Мисловни карти" от курса Споделяне на знания и работа в екип - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rMWCnH6GinM