Видео - 31 юли 2013

Видео към лекцията "Setup QA Process" от курса Software Quality Assurance - Part III - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=svujFemozfw&feature=youtu.be