Видео - 31.07.2013 - Наков

Видео към лекцията "Бързо четене и ефективно учене" от курса Споделяне на знания и работа в екип - лято 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/P9GkF1CLzJU