Видео - Sample Intermediate Exam - August 2011

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит по SQA - Part III" от курса Software Quality Assurance - Part III - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=jjRJgOrr_8c&feature=youtu.be